free site builderINDIVIDUALNI
TEČAJI
ONLINE

DOBRODOŠLI V PRIHODNOSTI 

ONLINE tečaji potekajo :

PREPROSTO

Prihod na sedež podjetja za dogovarjanje o tečaju je običajno nepotrebno. 
-  POKLIČI
-  PREDSTAVI POTREBE
-  DOGOVORI TERMIN

ENOSTAVNO

Za prenos glasovnega in video signala zadošča že primeren dostop na svetovni splet (internetni dostop) in notesnik, osebni računalnik ali pametni mobilni telefon.

FLEKSIBILNO

Mentor, trener, tutor ali svetovalec vzpostavi ob dogovorjenem časovnem terminu audio-vizualno povezavo preko spleta in
tečaj se lahko prične.

USPEŠNO

Online tečaji so se izkazali kot zelo uspešni pri osvajanju splošnega pogovornega jezika in poznavanja jezika za komuniciranje s tujimi partnerji ali delodajalci.

NP2-2017

KDAJ NA TEČAJ ? 

TAKOJ KO NASTOPI POTREBA PO DODATNEM ZNANJU

Izobraževalni proces v šolah je  ciljno zasnovan tako, da vsak povprečni šolar osvoji vsaj temeljna znanja iz matematike, slovenskega jezika, naravoslovja, fizike, kemije in drugih predmetov. Zastavljene cilje učenci v povprečju sicer presežejo, vsem tistim, ki jim ne uspeva, pa zagotovi določeno učno pomoč šola. Svojemu otroku veliko pomagajo pri učenju tudi že starši. V kolikor pa vse navedene oblike pomoči ne zagotovijo uspeha, starši hitro poiščejo še druge oblike pomoči. 

NP3-2017

ZA PRESKOK OD UČENJA K ZNANJU
Učenje za potovanje po avtocesti znanja že dolgo ne zadošča več. Potrebno je ZNANJE. Odcepi (motnje) nudijo znanju preveč možnosti za pobeg, vsi dotlej vloženi napori v učenje, zlasti učenje na pamet, so neuspešni. Tečajnikom pomagamo, da z lastnim delom in ustreznimi učnimi metodami osvojijo in dosežejo zastavljeni cilj - PRIČAKOVANO ZNANJE ! 

OB POSTAVLJENIH ZAHTEVAH ZA VEČ ZNANJA
Samo formalna izobrazba običajno ne zadošča več. Delo od vsakogar zahteva še dodatna, poglobljena in specialna znanja. Znanje tujih jezikov je postalo obveza, saj zaposlitev v tujini ali pri tujih delodajalcih v Sloveniji brez znanja jezika ostaja le tiha želja kandidatov.
Tečajniki osvojijo ciljna znanja postopoma na ustreznih individualnih tečajih. Po dogovoru z vsakim tečajnikom tečaj izvedemo običajno ONLINE ali pa v prostorih na sedežu NIKE-PIKE.  
 .

NP4-2017

TUJI JEZIKI ONLINE

Do znanja nemškega jezika z individualnim tečajem.

NP5-2017

Do znanja nemščine skozi pogovor

Majhni otroci najprej poslušajo govor, zatem ponavljajo besede in šele nato spregovorijo. Enak model uporabljamo za osvajanje in vaje komunikacije v nemškem jeziku. Jezikovna pravila nazorno obrazložimo in utrdimo s primeri v  vodenem pogovoru.

NP6-2017

Naučite se nemščine za dnevno rabo

Opravljanje dela v zdravstvu, trgovini, obrti, montaži, gostinstvu, tovarni v tujini, ali delu za tujce v Sloveniji, zahteva vsaj osnovno znanje tujega jezika. Zaposlitev v tujini brez vsaj osnovnega znanja jezika ni več mogoča.

NP7-2017

Ciljani individualni tečaji nemškega jezika

Poslovanje brez znanja jezika in navezovanja osebnih stikov s tujci v Sloveniji ali v tujini ni dovolj uspešno. Individualni tečaji nemščine so zato prilagojeni željam in potrebam strank glede na področje dela.

UČNA POMOČ

Za učence v devetletki in dijake srednjih šol.

NP8-2017

Učna pomoč za osnovnošolce

V osebnem pogovoru starše seznanimo z načini obvladovanja učne problematike mladostnikov v času odraščanja. Učencem od 5. razreda dalje, ki se spopadajo z učnimi težavami, nudimo učno pomoč in inštrukcije iz TUJIH JEZIKOVFIZIKE in MATEMATIKE

NP9-2017

Inštrukcije za srednje šole

Namenjene so srednješolcem s težavami pri učenju in vsem tistim, ki želijo razširiti znanja iz TUJIH JEZIKOVMATEMATIKE in FIZIKE. Izvajamo priprave na popravne izpite, zaključne izpite in maturo.

NP10-2017

Posebne vrste učne pomoči

Posebno pomoč namenjamo mladim, ki so obremenjeni s sindromom ADHD in dislektikom. V to skupino se uvrščajo tudi mladi, ki jih prekomerno pesti stres in razne nevroze pred izpiti.  

REFERENCE

NP11-2017

Pridobivanje znanja, ki ga potrebujete

Metodo online učenja jezika s pridom uporabljajo zaposleni v tujini, zaposleni pri tujih zaposlovalcih v Sloveniji ter vodilni oz. vodstveni delavci.

NP12-2017


Uspešni učenci in dijaki

V preteklih letih poslovanja so bili vsi naši varovanci uspešni. Učenci osnovnih in dijaki srednjih šol so v  izobraževalnem procesu uspešno napredovali.

NP14-2017


Zadovoljni tečajniki

Individualni tečaji so prilagodimo potrebam in ciljem vsakega posameznika. Časovne termine individualno usklajujemo z vsakim tečajnikom posebej.

CENE STORITEV

Individualni tečaj nemščine online

  20 €/ura
 • Intenzivno učenje nemškega jezika s trenerjem. Vsebina tečaja je prilagojena željam in potrebam tečajnika.

Nemški jezik skozi pogovor 

  20 €/ura
 • Otroci najprej poslušajo,  ponavljajo in nato spregovorijo. Po enakem načinu  lahko osvojijo tuje jezike tudi odrasli.

Inštrukcije za srednješolce

  14 €/ura
 • Pomoč pri osvajanju znanja in razumevanju iz predmetov: 
 • NEMŠKI JEZIK
  MATEMATIKA
  FIZIKA


Inštrukcije za osnovnošolce

  12 €/ura
 • Učna pomoč za učence, ki želijo znanje in boljši učni uspeh.
 • MATEMATIKA
  FIZIKA
  NEMŠKI JEZIK


KONTAKT IN INFORMACIJE

Kje poslujemo ? 

Pokličite nas ali nam pošljite e-mail

Prosimo, da izpolnite polja označena z " * ". Odgovorili vam bomo po e-pošti na vaš poštni naslov v najkrajšem času.

GSM: +386 (30) 654 418 
e-mail: sabina@nika-pika.si

Naslov

Sabina Hajnrih s.p.
Koroška cesta 6 
2000 MARIBOR

Kontakti

e-mail: sabina@nika-pika.si
e-mail: info@nika-pika.si
telefon: +386 (30) 654 418